Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี

พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี
พิพิธภัณฑ์ที่สะสมของใช้ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมักเก็บรักษาเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้อันมีค่าของเจ้านายสมัยก่อน ข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้านที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นกลับไม่ค่อยได้รับความสนใจ ทั้งที่สิ่งของเหล่านี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไม่แพ้กัน จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ หรือจ่าทวี อดีตนายทหารช่างศิลป์ชาวพิษณุโลก ที่คลุกคลีอยู่กับวงการศิลป์มายาวนาน เคยฝึกงานด้านการหล่อโลหะกับกรมศิลปากร และยึดอาชีพปั้น หล่อโลหะ โดยเฉพาะพระพุทธรูป พระประธาน และพระบูชาต่างๆ ได้เห็นความสำคัญของของใช้พื้นบ้านต่างๆ จึงได้เก็บรวบรวมสิ่งของที่คนอื่นมองว่ารกบ้านและไร้ค่ามาสะสมไว้นานกว่า 30 ปี จนนำไปสู่การตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีขึ้นในปี พ.ศ. 2526
ข้าวของบางส่วนจ่าทวีได้มาจากพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทั้งสุ่ม ไห ไซ โอ่ง ฯลฯ ของบางอย่างจ่าทวีต้องดั้นค้นเข้าไปหาเองถึงในป่า ถึงคนจะมองว่าสิ่งของเหล่านี้ไม่มีราคาค่างวดใดๆ แต่สำหรับจ่าทวีแล้ว มันมีคุณค่าต่อจิตใจ ซึ่งผู้ชมจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต ความเชื่อ และความคิดของคนในอดีตจากข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้
ผลิตภัณฑ์และบริการ                                                
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเอกชน ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เก็บรักษารวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ ที่กำลังจะสูญหายไปจากความทรงจำของคนไทย พิพิธภัณฑ์ถูกแบ่งออกเป็น 5 อาคาร ปัจจุบันมีของที่รวบรวมได้ประมาณ 30,000 ชิ้น ส่วนใหญ่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการคิดดัดแปลงมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของใช้พื้นถิ่นภาคเหนือ ตัวอย่างของใช้พื้นบ้านที่นำมาจัดแสดงเช่น กระต่ายขูดมะพร้าว เครื่องมือดักสัตว์ เครื่องจักสาน ตุ่ม โอ่ง เหรียญ-ธนบัตรโบราณ ฯลฯ ชั้นบนจัดแสดงของเล่น เครื่องดนตรี ไม้หมอนวด เรือนอยู่ไฟหลังคลอด สักยันต์ เครื่องมือช่าง อาวุธ เครื่องทองเหลือง ตะเกียง ฯลฯ พื้นที่บางส่วนถูกจัดเป็นมุมจำลองของบ้านเรือนสมัยโบราณ อาทิ ครัวไฟ(ห้องครัว) พาไล ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบ้านเรือนไทยในอดีต เป็นต้น
ผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

-          พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ทั้งในด้านความสมบูรณ์ของสิ่งของที่นำมาจัดแสดง รูปแบบการจัดนิทรรศการ และสาระความรู้ที่ถ่ายทอด พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปี 2541 และได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ ปี พ.ศ. 2550
-          นอกจากผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตและภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังจะได้เข้าใจอิทธิพลของวิถีชีวิตดังกล่าวต่อสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะข้าวของเครื่องใช้ซึ่งเป็นที่มาของคำศัพท์และสำนวนไทยมากมาย อาทิ ยกยอ หัวกระไดไม่แห้ง ไม่เต็มเต็ง เถียงคำไม่ตกฟาก ฯลฯ ผ่านป้ายนิทรรศการที่อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ และลายเส้นการ์ตูนที่น่ารัก ทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าสำหรับนักเรียน นักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบันมีผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 100-150 คน

images.jpgพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีเป็นเวลานานถึง 20 ปี เพิ่งมาเริ่มเก็บค่าเข้าชมในปี พ.ศ. 2546 โดยอัตราอยู่ที่ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 10 บาท แต่รายได้จากค่าเข้าชมยังไม่เพียงพอกับรายจ่าย ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์คือคุณพรศิริจึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดำรงอยู่ได้ ตั้งแต่การรับบริจาค มาตรการลดค่าใช้จ่าย ไปถึงการจัดทำของที่ระลึก อาทิ เสื้อยืด ถุงผ้า และโปสการ์ด ภาพการ์ตูนลายเส้นในพิพิธภัณฑ์และของที่ระลึกทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือการออกแบบของเธอเอง
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ก่อตั้งและผู้ดูแล: จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์, พรศิริ บูรณเขตต์
สำนักงาน: 26-138 ถ.วิสุทธิ์กษัตริย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์: 055-212749 และ 055-301668

 

 

 


 
 บริษัท สบาย มีเดีย เฮ้าส์ จำกัด 055-984824, 081-4741311, 081-9532479