Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เกียวกับเรา
     บริการวางแผนและผลิตสื่อโฆษณา ,โฆษณาวิทยุ, รถแห่โฆษณา, ผลิตและติดตั้งป้ายแบนเนอร์ ,ป้ายคัทเอ้าท์, ป้ายรายทาง(กองโจร) แผ่นพับ,ใบปลิว, ผลิตสปอตวิทยุ,สปอตรรถแห่, สถานีวิทยุสบายอารมณ์ F.M.97.0 MHz.ออกอากาศ 24 ชั่วโมง
โดยทีมงานนักโฆษณามืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

                                                                    | เพิ่มเติม
 


 


บริการโฆษณาวิทยุผลิตสื่อสปอต
วิทยุ สปอตรถแห่ สปอตเพลงโฆษณา ติดตั้งป้าย แบรนด์เนอร์โฆษณา เปิด ตัวสินค้า และอื่นๆ

เพิ่มเติม
 
 
Radio

บริการวิทยุ FM 97.0 MHz. ให้
บริการ 24 ชั่วโมง รอบคุมพื้นที้กว่า
7 จังหวัดในหลายๆ อำเภอ ฟังเพลง
สบายๆ ที่ Sabymedia FM
เพิ่มเติม
 
 

 

 

 


Name Message

Phitsanulok phitsanulok.go.th
พระพุทธชินราช
พระพุทธชินราชเป็นพระ พุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงาม ซึ่งจัดได้ว่า
เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุด องค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว (๒.๘๗๕ เมตร) สูงเจ็ดศอก (๓.๕ เมตร) หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาเกลี้ยง เป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่เมืองพิษณุโลกมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล  สันนิษฐาน
ว่าสมเด็จพระเอกาทศรถได้ทรงปิดทองเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๖ และเมื่อ ๒๔๗๘ ได้มีการลงรักปิดทองเต็มองค์อีกครั้งหนึ่ง ให้พุทธศาสนิกชนได้ สักการะ บูชาอยู่จนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารทาง
ทิศตะวันตกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร องค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงายพระพักตร์หันไปทางทิศตะวัน ตก (ด้านริมแม่น้ำน่าน) มีซุ้มเรือนแก้วและสลักด้วยไม้สักลงรักปิดทอง ประดับเนื้อพระปฤษฎางค์ ประณีตอ่อนช้อยงดงาม มีความศักดิ์สิทธิ์ น่าเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่ง และช่วยเน้นให้พระวรกายของพระพุทธชินราช
งามเด่น ชัดเจนยิ่งขึ้น
พระพุทธชินราชเป็นพระ พุทธรูปศิลปะสุโขทัย แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่าง
ไปจากสุโขทัยประยุกต์ เพราะเกศมีรัศมียาวเป็นเปลวเพลิง วงพระพักตร์ค่อน
ข้างกลมไม่ยาวรีเหมือนมะตูม เช่น พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยมีพระอุณาโลมผลิ อยู่ระหว่างพระโขนง พระวรกายอวบอ้วนมี สังฆา ยาวปลายหยักเป็นเขี้ยวตะขาบ ฝังด้วยแก้วนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน ฝ่าพระบาท แบนราบค่อนข้างแคบเมื่อ
เทียบกับยุคสุโขทัย ส้นพระบาทยาวมีรูป อาฬวก ยักษ์และรูปท้าวเวสสุวัณหล่อ
ด้วยทองสัมฤทธิ์เฝ้าอยู่ที่พระเพลาเบื้องขวาและ ซ้ายขององค์ตามลำดับ

พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี

ล่องแก่งลำน้ำเข็ก

วัดราชคีรีหิรัญยาราม 

 

บริการวางแผนและผลิตสื่อโฆษณา
โดยทีมงานนักโฆษณาประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

และมีใบอนุญาตออกอากาศถูกต้องจาก กสทช.

ใบอนุญาติออกอากาศคลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพเต็ม  Products      
 
สปอตวิทยุและสปอตรถแห่
บริการผลิตสปอตวิทยุ ทุกรูปแบบ
บริการลงเสียงบรรยายสารคดี
บทความ บทละคร ด้วยทีมโฆษกมือ
อาชีพ ราคาเป็นกันเอง บริการส่งทั่วประเทศ
เพิ่มเติม
 
 
รถแห่โฆษณา
บริการรถแห่โฆษณา ด้วยทีมงานมากประ
สบการณ์ ด้วยระบบเสียงที่ทันสมัย บริการ
ทั้ง จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดใกล้เคียง
สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการไดดัังนี้...
เพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
  ตัดต่อภาพ นิ่ง-เคลื่อนไหว ป้ายรายทาง ป้ายแบนเนอร์  
     

 

  รับ ตัดต่อภาพนิ่ง วิดีโอ ใส่เสียงบรรยายสำหรับโฆษณา
โดยทีมงานมืออาชีพ...
  รับผลิตและติดตั้ง ป้ายรายทาง ป้ายแบนเนอร์ ในจังหวัดพิษณุโลก...  
 
 
เพิ่มเติม
 
เพิ่มเติม
 

   

 

ดูตัวอย่างาน คลิ้ก

 

 

 

 


บริษัท สบาย มีเดีย เฮ้าส์ จำกัด 055-984824, 081-4741311, 081-9532479